شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا

شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا

آشنایی با گروه صبا

شرکت مادرتخصصی صنایع برق وانرژی صبا ( گروه صبا) در سال 1383 با هدف سرمایه گذاری در خرید و احداث نیروگاه های تولید برق فعالیت خود را آغاز نمود.  این شرکت در سال 1384 با خرید نیروگاه شهید مدحج (زرگان اهواز ) از دولت به ظرفیت 418 مگاوات، اولین شرکت خصوصی است که در تاریخ صنعت برق پر افتخار کشور نسبت به خصوصی سازی نیروگاه های دولتی اقدام نموده است. در حال حاضر با سرمایه گذاری های صورت گرفته ، تعداد نیروگاه های در حال بهره برداری این گروه به6 نیروگاه با ظرفیت جمعا" 4139 مگاوات( ده برابر ظرفیت آغاز فعالیت ) افزایش یافته و با در اختیار داشتن« 13 شرکت فعال »
 و سرمایه ثبت شده
2470میلیارد ریال در حوزه توسعه، احداث، بهره برداری و تعمیرات نیروگاهی به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های فعال در صنعت برق کشور فعالیت می نماید.

یازده شرکت در یک شرکت

گروه صبا با مالکیت یا در اختیار داشتن سهام 13 شرکت فعال در حوزه نیروگاهی به مجموعه ای تمام عیار برای خرید، احداث ،بهره برداری و تعمیر نیروگاه های برق و عرضه مستقیم برق تولیدی تبدیل شده است....

پروژه های در دست احداث

گروه صبا چندین پروژه معظم نیروگاهی در سراسر کشور در دست احداث دارد.
این پروژه ها شامل:

  • پروژه بخش بخار نیروگاه خرمشهر
  • پروژه بخش بخار نیروگاه چابهار
  • پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی بندرعباس
  • پروژه بخش بخار نیروگاه علی آباد
  • پروژه بخش بخار نیروگاه سلطانیه زنجان
  • نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد- بخش گاز

نیروگاه های در حال بهره برداری

گروه صبا در حال حاضر نزدیک به  5/7 درصد از تولید برق کشور را در اختیار دارد و بالغ بر 4100 مگاوات انرژی برق را در نیروگاه های زرگان،خرمشهر،علی آباد، قم، چابهار و سلطانیه زنجان تولید و به شبکه سراسری عرضه می کند. این شرکت در نظر دارد در آینده نزدیک بخشی از توان تولیدی نیروگاه های خود را به کشورهای همجوار صادر کند.


ارتباط با شرکت های زیر مجموعه گروه صبا: