شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا

شرکت مادر تخصصی صنایع برق و انرژی صبا

آشنایی با گروه صبا

شرکت مادر تخصصی صنایع برق وانرژی صبا با عنوان گروه صبا با هدف ساخت و بهره برداری از نیروگاههای غیر دولتی برق کشور در سال 1383 پا به عرصه وجود نهاد . در حال حاضر این شرکت به همراه سیزده شرکت زیر مجموعه خود و در اختیار داشتن 6 نیروگاه بزرگ کشور به عنوان یکی از شرکت های معظم و فعال در این حوزه به حساب می آید . در حال حاضر این شرکت با تولید برق در نیروگاه های زرگان اهواز، خرمشهر، علی آباد کتول، قم ، چابهار و سلطانیه زنجان بالغ بر 4100 مگاوات برق را به شبکه سراسری عرضه می نماید. گروه صبا به عنوان پیشتاز عرصه خصوصی سازی صنعت برق کشور به حساب می آید

یازده شرکت در یک شرکت

گروه صبا با مالکیت یا در اختیار داشتن سهام 11 شرکت فعال در حوزه نیروگاهی به مجموعه ای تمام عیار برای ساخت،بهره برداری و تعمیر نیروگاه های برق و عرضه مستقیم برق تولیدی تبدیل شده است....

پروژه های در دست احداث

گروه صبا چندین پروژه معظم نیروگاهی در سراسر کشور در دست احداث دارد.
این پروژه ها شامل:

  • نیروگاه بندرعباس
  • نیروگاه جنوب اهواز
  • نیروگاه زرگان 2

نیروگاه های در حال بهره برداری

گروه صبا در حال حاضر بیش از 5 درصد از تولید برق کشور را در اختیار دارد. این گروه بالغ بر 4100 مگاوات انرژی برق را در نیروگاه های زرگان، خرمشهر، علی آباد، قم ، چابهار و سلطانیه زنجان تولید و به شبگه سراسری عرضه و بخشی را نیز از طریق شبکه وزارت نیرو به کشورهای همجوار صادر می کند...

ارتباط با شرکت های زیر مجموعه گروه صبا: